Swing demoversie

Gemiddeld gasverbruik: totaal

Gemiddeld gasverbruik [m3] Het gemiddeld jaarverbruik voor gas van particuliere woningen, zoals berekend uit de aansluitingenregisters van de energienetbedrijven. De gemiddelde verbruiken zijn uitgesplitst naar woningtype zoals bepaald door het Kadaster.