Swing demoversie

Persoonsinkomen met SEC: directeur-grootaandeelhouder

De sociaaleconomische categorie van een persoon is bepaald aan de hand van de bron van het inkomen dat een persoon in een jaar ontvangen heeft.