Swing demoversie

Persoonsinkomen 35-44 jr

De leeftijd is bepaald op 31 december van het onderzoeksjaar.