Swing demoversie

% nww-ers opleiding middelbaar

Percentage niet-werkende werkzoekenden met een middelbaar opleidingsniveau (MBO, HAVO/VWO) ten opzichte van het totaal aantal NWW-ers