Swing demoversie

Misdrijven totaal

Totaalcategorie voor alle soorten misdrijven. Een misdrijf is een strafbaar feit van de zwaarste soort, als zodanig aangeduid in de strafwetten.