Swing demoversie

Geregistreerde ongevallen totaal

Definitie ongeval: een gebeurtenis op de openbare weg, die verband houdt met verkeer en waardoor er schade ontstaat aan objecten of letsel bij personen en waarbij ten minste een rijdend voertuig betrokken is.