Swing demoversie

H1: Heeft aandacht voor leefbaarheid

Leefbaarheid woonbuurt: Oordeel functioneren gemeente - Heeft aandacht voor leefbaarheid (% (helemaal) eens)