Swing demoversie

% woningen naar gebruiksoppervlakte 100 - 150 m2

In deze tabel wordt het aantal woningen in de voorraad per oppervlakteklasse weergegeven. De klasse onbekend bevat woningen met een oppervlakte gelijk aan 1, 9999 of 999999 . De gebruiksoppervlakte is vastgelegd conform de binnenruimte in NEN 2580. De gebruiksoppervlakte wordt geregistreerd in hele vierkante meters. De gemeenschappelijke ruimten en algemene ruimten, maken GEEN onderdeel uit van de oppervlakte.