Swing demoversie

Bevolkingsmutatie natuurlijke aanwas

Het aantal levendgeborenen minus het aantal overledenen.