Swing demoversie

Bevolkingsmutatie totaal

Het geboorteoverschot (natuurlijke aanwas) plus het vestigingsoverschot (migratiesaldo) plus het saldo van de administratieve correcties en de overige correcties.